Terug naar overzicht

Studieloopbaanbegeleiding in een quiz

Het Leer- en Innovatiecentrum (LIC) hield de bijeenkomst omdat volgens medewerkster Suzan van Soest veel vragen binnenkomen over SLB. ‘Er zijn binnen Avans nog geen duidelijke richtlijnen.’ Dat er behoefte is aan kennisdeling over dit onderwerp, blijkt uit de grote opkomst die middag. Ruim twintig deelnemers schoven aan.

Van Soest wil ook met collega Marije Markus in kaart brengen hoe de opleidingen de studenten ondersteuning geven. ‘Het plan is er om een soort toolbox te maken, een overzicht van instrumenten of activiteiten die de opleidingen inzetten om van de havist een hbo’er te maken’, vertelt de LIC-medewerkster. De academies kunnen daardoor ook van elkaar leren.

 

Diversiteit

De deelnemers beschreven op grote witte vellen hoe het SLB-programma binnen hun opleiding voor de eerstejaars eruit ziet. De lijsten werden in de ruimte opgehangen, zodat iedereen er langs kon lopen om vragen te stellen.

Meerdere opleidingen hadden dezelfde activiteiten in hun programma zoals de 0-meting waarin de student een sterkte/zwakteanalyse maakt en de vacatureanalyse, waarin ze onderzoeken welke eisen het beroepsveld stelt aan een starter. De studenten verdienen er studiepunten mee, omdat ze het traject als een soort verplichting zien en ‘zonder een dwangmiddel gebeurt er niks.’

 

Avansquizz

Maar er waren ook opleidingen die iets nieuws hadden bedacht, zoals de Avansquizz van de Academie voor Management en Bestuur (AMB). ‘We hebben een lijst opgesteld met frequently asked questions die elke student moet leren. De vragen gaan over de Onderwijs- en Examenregeling, Osiris of bijvoorbeeld de studiegids’, vertelt Nicole Pas, docent bij de academie.

Belangrijke informatie die de studenten volgens Pas moeten weten. In de quiz worden de studenten getoetst of ze de antwoorden kennen. Het winnende team kreeg een gratis lunch en mocht als VIP een wedstrijd van de Nederlandse basketbalclub Eiffeltowers bijwonen. ‘Die beloning werkte, de studenten gingen als bezetenen aan de slag.’

 

Raymond Ruijter van Avans School of International Studies (ASIS) vond de Avansquizz een leuk idee. ‘Eerstejaarsstudenten maken hierdoor op een speelse manier kennis met het hoger onderwijs.’ Volgens hem is ASIS nog op zoek naar een invulling van het SLB-systeem, deze bijeenkomst was dan ook nuttig.

 

SpotLICht

 

De middag was te kort om alle programma’s te bespreken. En vragen hadden de deelnemers ook nog genoeg, bijvoorbeeld over het aantal uren dat een SLB-er mag besteden aan begeleiding. Daarom komt er nog een vervolg op de meeting. Wanneer die precies plaatvindt, maken Van Soest en Markus binnenkort bekend.

SpotLICht is de naam van een reeks bijeenkomsten over onderwijszaken georganiseerd door het LIC. Zie ook de gelijknamige rubriek in het domein 'Medewerker' op deze site.  [TK]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?