Terug naar overzicht

Studievertraging door Osiris?

De student had beroep aangetekend en het College van Beroep (CvB), de onafhankelijke rechtbank van Avans, heeft de zaak begin deze maand behandeld.

Aan alle eisen voldaan

Tijdens de zitting vertelde de student dat hij er vanuit ging dat hij aan alle vereisten voor het afstuderen voldeed.

Hij had wel gezien dat de BMK-exceltoets uit het tweede studiejaar nog openstond in Osiris, maar hij was ervan overtuigd dat dit een onjuiste weergave betrof. Meerdere vakken waren in het verleden verkeerd weergegeven in het systeem en later – op zijn verzoek – gecorrigeerd.

Geen fout in Osiris

Volgens de examencommisie wist de student heel goed dat hij de toets niet gehaald had. Hierover is gemaild met de student. Hierin werd hem duidelijk gemaakt dat het geen fout in Osiris betrof.

Het CvB vindt de studievertraging van minimaal een half jaar een te zware straf, gezien de student al zijn andere studiepunten gehaald heeft. Het college verklaart het beroep van de student dan ook gegrond en gaf het advies dat de student de toets zou herkansen tijdens zijn afstudeerstage. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?