Terug naar overzicht

Verandering in stages Fysiotherapie

In het collegejaar 2007/2008 was de toestroom van fysiotherapiestudenten erg hoog. Doordat de numerus fixus niet van kracht was, meldden 375 studenten zich aan bij Avans. ‘Daarvan gaan er nu 220 op stage’, vertelt Francis Borsten, docent bij de opleiding Fysiotherapie. ‘Dat zijn er een hele hoop en die stageplaatsen waren niet allemaal gelijk voorhanden. Door creatief nadenken met het hele team zijn we tot oplossingen gekomen.’

Begeleidingslessen

De stages van de tweedejaarsstudenten die nu voor het eerst echt van de praktijk gaan proeven zijn gehalveerd naar tien weken. ‘Naast de stage krijgen de studenten tien weken lang ook stagebegeleidingslessen’, vertelt Borsten. ‘Ze krijgen opdrachten vanuit het werkveld die ze met een groep uitwerken. Ze worden door de docent meer begeleid en krijgen door de opdrachten beter inzicht in klinische processen en fysiotherapeutisch handelen.’

Ook de grote stages van twintig weken in het derde en vierde jaar worden gespiegeld. ‘Een groep studenten volgt een minor, terwijl de andere groep het werkveld opzoekt. In de volgende periode draaien we dit om’, legt Borsten uit. ‘We hebben erg hoge verwachtingen van de aanpassingen en denken door feedback vanuit het werkveld de samenwerking te versterken. In de toekomst kan dit alleen maar voordelen hebben.’ [MK]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?