Terug naar overzicht

Verkiezingen op vier academies

Er komen studentverkiezingen in Breda op de Academie voor ICT & Business, in Den Bosch kan er door studenten gestemd worden bij de Academie voor Marketing.  Op beide locaties zijn bovendien verkiezingen voor de Academie voor Kunst en Vormgeving|St. Joost. Op de Academie voor Sociale Studies in Breda zijn het de medewerkers die hun voorkeur voor een van hun collega’s mogen uitspreken.

Zetels

Alleen als er meer gegadigden dan zetels zijn volgen er verkiezingen. Dat is slechts bij de vier genoemde academies het geval. Op de overige academies zijn alle kandidaten rechtstreeks toegetreden tot de medezeggenschapsraad. Studenten en medewerkers konden zich tot begin februari kandidaat stellen voor de verkiezingen.

Stemmen op de kandidaten kan in maart via internet. Tegen die tijd maakt het Bureau Medezeggenschapszaken bekend op welke site de verkiezingen worden gehouden. Op de portal van Avans komt een link naar de webpagina. [CT]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?