Terug naar overzicht

Zelfonderzoek voor hulpverlener

Zoals elk jaar vinden er ook dit schooljaar weer meerdere bijeenkomsten plaats op Avans onder de naam Studium Generale. Die worden georganiseerd door Miriam van Reijen, docent van de Academie voor Sociale Studies Breda.

Eigen ervaringen

Donderdag 19 februari wordt de nieuwe cyclus afgetrapt met een lezing door Joke de Vries, arts, docent en onderzoeker. De Vries vertelt vanuit haar eigen ervaringen over de ontmoeting tussen hulpverlener en geweldslachtoffers.

Een onderzoekende houding is volgens De Vries voorwaarde voor een betekenisvolle hulpverlening. De lezing eindigt met een aantal methodieken die kunnen helpen een (zelf)onderzoekende houding te ontwikkelen.

De lezing begint om 14.40 uur in collegezaal HF003 en is voor iedereen toegankelijk.

De volgende twee bijeenkomsten van Studium Generale zijn op:

12 maart: Thérèse Hermans, Bespiegelingen over Kinderfysiotherapie

                Stimuleren van de (senso)motorische ontwikkeling bij (gehandicapte)

                kinderen via spiegel en spiegelen, spel en spelen

26 maart: Hans Moors, lector Avans, Expertisecentrum Veilighied, Den Bosch, onderzoeker   criminaliteit en veiligheid over: Polarisatie en Radicalisering. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?