Terug naar overzicht

Aflossen studieschuld met 5 jaar uitstellen

Eerst zouden alleen studenten die onder het nieuwe leenstelsel vallen, recht krijgen op aflosvrije jaren. In een brief aan de kamer laat minister Plasterk weten dat ook studenten die al een lening hebben of deze reeds afbetalen, recht krijgen op jokerjaren. Ze kunnen vanaf 1 januari 2012 worden ingezet.

Aflosvrije jaren

De nieuwe regeling komt er op verzoek van kamerlid Jasper van Dijk. De SP’er had de minister vorige week gevraagd het voor alle studenten mogelijk te maken aflosvrije jaren in te lassen. Dat voorstel neemt de minister nu mee in de nieuwe wet op studiefinanciering. [IB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?