Terug naar overzicht

AMR ontevreden over AGW-evaluatie

In de laatste vergadering van de medezeggenschapsraad werd opgemerkt dat er forse problemen zijn met het werken op de AGW-plekken bij Avans, ‘zoals gezondheidsklachten en slecht functioneren’ van werknemers. Dat ziet de AMR te weinig terug in het rapport. 

Kantoortuinen

Met de bedoeling kantoorruimte efficiënter te gebruiken en de onderlinge communicatie en kennisdeling te verbeteren, wordt bij Avans in Breda en Tilburg sinds 2006 gewerkt in zogenaamde kantoortuinen.  Niemand heeft een eigen bureau. Elke ochtend moeten medewerkers een plek zoeken, die past bij hun bezigheden. Bijvoorbeeld een rustige plek in een afgesloten kantoortje, als geconcentreerd werk wordt gedaan of een plek aan een van de eilanden van bureaus.  

De evaluatie van de invoering van deze AGW-plekken bestaat uit een analyse van eerdere onderzoeken, zoals de enquete in 2006 en evaluatiegesprekken met het management in 2008. Volgens het rapport waren de uitgangspunten bij het invoeren van het de AGW-plekken helder. Maar de werknemers waren er te weinig bij betrokken en het management heeft daar te weinig aan gedaan. 

Harde doelen gehaald

Conclusie in het rapport is dat de ‘harde doelen’ zijn gehaald. De oppervlakte van de kantoorvloer is met ongeveer 30 procent gedaald. De kwaliteit van de inrichting en voorzieningen is beter. Maar de keerzijde is dat de ‘zachte kant’, de tevredenheid over het aantal werkplekken en de kwaliteit over de werkomgeving ‘niet overal voldoende’ is.

 

Vooral docenten hebben daar last vast, omdat zij veel contact hebben met studenten. Als dat in de kantoortuinen moet plaatsvinden, is dat onrustig voor collega’s. Daar moet volgens het rapport een oplossing voor komen. Men denkt aan het maken van meer ontmoetingsplekken in Xplora en een intensiever gebruik van digitale hulpmiddelen.  

 
Geen representatieve evaluatie

De AMR is teleurgesteld in het onderzoek. ‘De afgelopen jaren hebben vanuit het werkveld heel andere signalen de AMR bereikt, dan die in het rapport summier aan de orde komen’, schrijft de Avans Medezeggenschapsraad deze week in een brief aan waarnemend bestuursvoorzitter Frans van Kalmthout. 

‘We wilden weten hoe de werknemers nu denken over de AGW-plekken’, zegt voorzitter Ton Perlo. De AMR wil dat de Raad van Bestuur een nieuwe evaluatie maakt die een ‘weerslag is van wat er leeft onder het personeel’, aldus Perlo. De AMR wil hierover eerst een gesprek met de RvB om de aanpak door te nemen. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?