Terug naar overzicht

Betere aansluiting voor mbo’ers

Avans is hard bezig de aansluiting voor mbo’ers naar het hbo te verbeteren. Daar was de bijeenkomst gisteren ook voor bedoeld: mbo en hbo bij elkaar brengen om samen hierover te praten. Op Informaticagebied gebeurt dat sinds vorig jaar met Hyperlink, een netwerk van Avans en verschillende mbo’s.

Technaplaza

Docent Hans van de Wetering hield een presentatie over Technaplaza, een initiatief van alle technische Avansacademies. Alle vragen van voortgezet onderwijs en mbo over de technische opleidingen van de hogeschool kunnen daar binnenkomen.

‘Technaplaza moet niet zorgen voor meer instroom, maar voor een betere instroom. We willen leerlingen helpen een keuze te maken’, sprak Van de Wetering. Avans wil meer schakelprogramma’s en gastlessen realiseren. Bovendien kunnen leerlingen een dagje meelopen met een hbo-student.

Een goed schakelprogramma moet selecterend en motiverend zijn, bleek uit de bijeenkomst. ‘Mbo’ers zijn al wat ouder dan havisten. Ze weten wat ze willen en hebben al twee keer eerder een richting gekozen. Het zijn laatbloeiers en als ze aan hun analytisch vermogen werken, dan zijn ze net zo goed als havisten’, sprak een docent van het ROC Eindhoven.

Overbodig

Over de Associate Degrees (Ad’s) waren de meningen verdeeld. De ene school constateerde dat ze overbodig zijn, omdat studenten die het aankunnen wel meteen voor een hbo-opleiding gaan. Een andere school zag juist veel mogelijkheden met de Ad’s, vooral bij startende ondernemers. Dit omdat studenten willen doorleren, maar ook willen werken. Nog vier jaar een deeltijdopleiding na een studie is dan erg zwaar.

De opleidingen Informatica, Bedrijfskundige Informatica, Technische Informatica en Communication and Multimedia Design (CMD) hielden na de discussie workshops over hun studie. Docenten van Avans en de mbo’s gingen daarin praten hoe het met de aansluiting staat. ‘Gezien de profielen op het mbo kunnen studenten prima doorstromen. Alleen is het op mbo’s onvoldoende duidelijk wat CMD doet’, vertelde adjunct-directeur Jan Peeters daarover.

Joop Sprangers, docent media en vormgeven op het ROC West-Brabant, zag na de workshop wel heil in de opleiding CMD voor zijn studenten: ‘De opleiding zit erg op het concept. Mbo’ers zitten meer in de uitvoering. Het bedenken van concepten is echt een hbo-taak. Maar ik zie wel veel aansluiting qua inhoud.’ [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?