Terug naar overzicht

Certificaat voor eerste student-tutoren

De groep tweede-, derde- en vierdejaarsstudenten mag zich nu ‘peertutor’ noemen: meerderejaars begeleiden daarbij eerstejaars met zogenoemde struikelvakken. Het doel van het project, dat aansluit bij het Meerjarenbeleidsplan, is om studieuitval terug te dringen.

‘We willen ouderejaars inzetten om eerstejaarsstudenten extra begeleiding te geven’, zegt projectleider Maarten de Boer van het Leer- en Innovatiecentrum (LIC). De roosters van docenten zitten vaak te vol om dat nog te kunnen doen.

Contract

De studenten krijgen een contractje van enkele maanden en krijgen ook betaald. In vijf ochtenden leren ze pedagogische vaardigheden en coachingsvaardigheden. Daarna mogen ze zich ‘peertutor’ noemen.

‘Het Engelse “peer” betekent dat het leeftijdsgenoten zijn van de studenten die ze helpen. Dat verkleint de afstand’, zegt De Boer. ‘Ze helpen studenten die nog een duwtje in de rug kunnen gebruiken.’

In 2008 is het LIC met het project begonnen. De Boer: ‘Bij universiteiten zijn studentassistenten heel normaal. In het hbo is het nog minder bekend. We zijn op de Hogeschool Rotterdam en de Haagse Hogeschool gaan kijken, daar doen ze het ook. We denken dat studenten een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het leerproces van andere studenten. En het staat goed op hun cv.’

Uitbreiden

De Academie voor Marketing had de primeur. Het LIC coördineert het project en wil het langzaam uitbreiden naar meer academies van Avans. Met als uiteindelijke doel Avansbreed een pool van ‘peertutoren’ te hebben. De Academie voor Sociale Studies ’s-Hertogenbosch, de Avans School of International Studies en de Academie voor Marketing en Business Management in Breda doen inmiddels ook mee.

Het project wordt in september 2009 geëvalueerd. [EvG]

Wil je meer weten over dit project? Schrijf je dan in voor de SpotLICht-bijeenkomst op donderdag 12 maart tussen 15.00 en 17.30 uur in Breda. Inschrijven kan via: http://avanshogeschool.wetpaint.com/page/spotLICht

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?