Terug naar overzicht

Discussie over veiligheid rechtbanken

Het onderzoek van het Expertisecentrum ‘Verantwoorde veiligheid in de gerechtsgebouwen van de toekomst’ is vorige maand in boekvorm uitgekomen. De Raad voor de rechtspraak heeft er onlangs nog eens honderd van bij besteld. ‘Ze gaan er nu mee aan de slag’, zegt een trotse Jack Bergman, docent Integrale Veiligheid.

Samen met docent Henk Hulsen van de Juridische Hogeschool Avans-Fontys voerde hij het onderzoek uit. ‘We bezochten de gebouwen en hielden interviews en expert-meetings met rechters, officieren van justitie en de reclassering.’ Doel van het rapport is discussie los te maken over de beveiliging van de gerechtsgebouwen.

Rake woorden

Ze schetsen in het rapport verschillende scenario's. Doordat de rechtbanken het steeds drukker krijgen, moet het thema sociale veiligheid een plaats krijgen bij de huisvesting. De huidige beveiliging is volgens de schrijvers vooral gebaseerd op korte termijn maatregelen na een aantal ernstige geweldsdelicten in de rechtszalen.

Een landelijke en systematische registratie van incidenten is niet voorhanden en dat is het belangrijkste euvel volgens de onderzoekers. ‘Er moet eerst in kaart worden gebracht wat er speelt.’

De onderzoekers stellen vast dat de sociale veiligheid niet erg lijkt te leven bij de rechterlijke organisatie. ‘Rechters en advocaten hebben de verantwoordelijkheid in hun rechtszaal, zoals je als docent de baas bent in je eigen klas. Beveiliging vinden ze nergens voor nodig. Het is toch zeker hun expertise om altijd met delinquenten om te gaan.’ Hun rapport moet de discussie hierover op gang brengen.

Geen studenten

Bij het onderzoek zijn geen studenten ingeschakeld. ‘Dat is eigenlijk wel jammer’, stelt Bergman nu. ‘Maar ik had ook geen idee waar ik hen kwijt zou kunnen.’ Volgens hem was het juist voor de docenten een leerzame opdracht. ‘Je bouwt expertise op en het levert inzicht in de praktijk. Je doet eigenlijk wat je je studenten wilt leren.’

Docenten kunnen best tijd maken voor een onderzoek, stelt hij. ‘Als je echt wil, valt er altijd wel ergens tijd voor vrij te maken. In goed overleg met je leidinggevende kun je wel wat regelen. Onderzoek doen is om je blik te verruimen als professional niet verkeerd.’ In het vervolgtraject van dit project willen Bergman en Hulsen ook studenten inzetten, bijvoorbeeld door hen te betrekken bij de interviews. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?