Terug naar overzicht

Gevolgen crisis voor student en onderwijs

Stages

‘Je hoort verschillende geluiden’, zegt Frencken als het gaat om het stageaanbod. ‘Een paar weken geleden kondigde een stagebemiddelingsbureau aan dat door de crisis studenten makkelijker aan een stage kunnen komen. Bedrijven wisselen werknemers in voor goedkope stagiairs.’ De docent zet daar zijn vraagtekens bij: ‘Volgens mij wilde het bureau alleen maar zijn naamsbekendheid vergroten.’

Extra gelazer

Frencken denkt dat het lastiger wordt voor studenten om een stage te vinden. ‘Ik heb geen cijfers. Maar bedrijven die in de problemen zitten, nemen niet snel een stagiair aan. Dat extra “gelazer”, want zo zien zij dat dan, kunnen ze er niet bij hebben.’

Zo is het een aantal studenten deze periode niet gelukt om een stageplaats in Engeland te vinden. ‘Ik heb daarover contact gehad met onze Engelse partnerschool in Newcastle en die geven aan dat het momenteel ook voor Engelse studenten niet meevalt om aan een stageplaats te komen.’

De stage van twee studenten bij een bedrijf in Amerika ging twee weken voor aanvang niet door. ‘Zij zouden onderzoek doen naar uitbreidingsmogelijkheden voor die onderneming. Maar de onderneming had zulke grote problemen dat van uitbreiding helemaal geen sprake meer was.’ Uiteindelijk zijn de studenten toch gegaan met een andere onderzoeksopdracht.

Congres 'economics of trust'

De academie heeft al veel aandacht besteed aan de crisis. In oktober zijn ze met derde- en vierdejaarsstudenten naar een congres geweest op de Universiteit van Tilburg over de ‘economics of trust’.

‘Onder andere Tilman van de ING sprak daar. Die had het over een Amerikaans probleem, waar we ons in Europa niet druk over hoefden te maken. Inmiddels is hij afgetreden vanwege de problemen bij zijn bank.’Op aanvraag van studenten heeft Frencken ook het een en ander op een rijtje gezet in diverse colleges.

‘Ik merk wel dat de belangstelling afneemt, ook bij mezelf. Er is weinig nieuws meer te melden. We weten het nu allemaal wel.’

Inhoud van vakken wijzigen

De crisis zal zeker zijn invloed gaan hebben op de inhoud van economische opleidingen. ‘We hebben een periode gehad waarin marktdenken voorop stond. Daar komen we nu op terug. Bij vakken als algemene economie, marktwerking en financiering zal de inhoud wijzigen. Neem de minor Europese Unie, waar ik coördinator van ben, daar wordt nu volop gediscussieerd over stimuleringsmaatregelen en staatssteun.’

Frecken is niet bang dat er minder buitenlandse studenten naar Avans zullen komen. ‘Hoewel het in Nederland slechter gaat, gaat het nog steeds beter dan in landen zoals Hongarije waar echt harde klappen vallen. Nederland blijft een aantrekkelijk land. Maar we staan nog aan het begin van de ontwikkelingen. Ik ga vooral op mijn gevoel af.’ [AR]

Een Engelstalige versie van dit artikel is te lezen in Punt09

Zie ook het eerder verschenen artikel:

'We krijgen enorme bezuinigingen' 3-3-2009

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?