Terug naar overzicht

Hogere werkloosheid onder kunstenaars

Dat bleek niet zo simpel, want echt betrouwbare cijfers zijn er niet. Wie telt als kunstenaar en wie niet? Wat is voor een bachelor in de kunsten een ‘relevant beroep’? De definities lopen uiteen, toch blijkt uit alle cijfers dat de werkloosheid onder kunstenaars hoger ligt dan gemiddeld.

Kunstenaars verdienen minder

Volgens gegevens van de HBO-raad is 7,3 procent van afgestudeerden uit de kunstsector na anderhalf jaar werkloos, tegen 3,5 procent hbo-breed. Bovendien verdienen kunstenaars lang niet zo goed als andere hbo’ers: volgens de HBO-monitor bedraagt het verschil zelfs een kwart.

Is de kwaliteit van de alumni wel hoog genoeg en worden er niet te veel studenten toegelaten? Ook hier schieten de cijfers tekort. Landelijke data zijn er niet, maar uit gegevens van drie hogescholen blijkt dat ongeveer vier op de vijf kandidaten voor een opleiding in het kunstvakonderwijs wordt afgewezen.

Dat scholieren zich vaak voor meerdere opleidingen aanmelden, verzacht de cijfers wellicht op landelijk niveau. Toch is Plasterk overtuigd dat selectie aan de poort ‘goed wordt toegepast’. Ook de basiskwaliteit van de opleidingen lijkt hem in orde.

Betere voorbereiding op arbeidsmarkt

De voorbereiding op de arbeidsmarkt kan echter stukken beter. Niet meer dan dertig procent van de alumni noemt die goed of zeer goed. Ter vergelijking: bijna tachtig procent van de afgestudeerde kunstenaars is tevreden met de artistiek inhoudelijke kanten van de opleiding.

Om de aansluiting op de arbeidsmarkt te verbeteren wil Plasterk meer landelijk overleg tussen de HBO-raad, het kunstvakonderwijs en de cultuursector.

Plan met aanbevelingen

Ook moet de HBO-raad in een sectorplan met aanbevelingen komen. Nieuwe kunst-hbomasters, een strengere selectie voor met name de opleidingen autonome beeldende kunst, en voorstellen voor het verbeteren van de aansluiting met de arbeidsmarkt, horen tot de suggesties.

Bovendien wil Plasterk betere data over het kunstvakonderwijs, zodat er eindelijk eenduidige conclusies kunnen worden getrokken.

De kunstopleidingen zijn goed voor 20.000 van de 374.000 studenten in het hbo. Vormgeving, muziek en autonoom beeldende kunst zijn de populairste richtingen. [IB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?