Terug naar overzicht

Inholland mag niet uitbreiden

Haagse scholieren die voor een lerarenopleiding kiezen, kunnen nu terecht bij de Amsterdamse vestiging van Hogeschool Inholland of aan de Hogeschool Rotterdam. In Den Haag leraar worden, kan nog niet.

Een gat in de markt, dacht Inholland. De onderwijsreus vroeg vorig jaar toestemming voor zestien nieuwe lerarenopleidingen aan zijn Haagse dependance. Staatssecretaris Van Bijsterveldt wees het verzoek voor dertien van de aanvragen af: de concurrentie met de bestaande opleidingen in Amsterdam en Rotterdam was volgens haar te groot.

Kamervragen                                                 
  

Op het besluit volgden kamervragen: waarom weigert Van Bijsterveldt de nieuwe opleidingen terwijl er juist in de regio Haaglanden een groot lerarentekort dreigt? De staatssecretaris erkent het tekort, maar ziet geen heil in nog meer opleidingen: ‘Het toestaan van de nieuwe opleidingen zou het bestaande aanbod in de regio kunnen aantasten en daarmee geen bijdrage leveren aan het lerarentekort, maar het terugdringen van dat tekort juist bemoeilijken’.

Bezwaarschrift

Inholland tekende bezwaar aan tegen de beslissing, maar volgens de commissie voor bezwaarschriften oordeelde de staatssecretaris correct. Toch zijn de Haagse lerarenopleidingen nog niet helemaal van tafel. Met de Hogeschool Rotterdam verkent Van Bijsterveldt de mogelijkheid ook in Den Haag onderwijs te verzorgen. Veel Haagse scholen hebben immers al afspraken met Rotterdam. Ook komt volgens de staatssecretaris ‘een belangrijk deel’ van de Rotterdamse instroom uit de regio Haaglanden.

Theologische opleidingen

Hogeschool Inholland laat zich niet zomaar uit het veld slaan. De instelling gaat niet van start met de drie – theologische – opleidingen waar Van Bijsterveldt wel mee akkoord ging. Ze overweegt nu experimentele onderwijsvormen, zoals opleidingsscholen, en is daarover al in gesprek met de Haagse schoolbesturen. ‘We gaan proberen om een deel van onze opleiding, binnen de wettelijke mogelijkheden, toch zoveel mogelijk in zowel Amsterdam als in Den Haag uit te voeren’, zegt collegevoorzitter Geert Dales. ‘De nood in Den Haag is te hoog om ons door ministeriële behoudzucht te laten afschrikken.’  [IB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?