Terug naar overzicht

Meer dan bedrijfseconomie in het Engels

Docenten Jan Peters van de Avans School of International Studies (ASIS) en René-Pascal van den Boom van de Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM), beiden in Breda, praten enthousiast over de nieuwe Engelstalige opleidingsvariant International Financial Management (IFM) die in september van start moet gaan.

Dusver valt het aantal aanmeldingen tegen. Is er wel behoefte aan een dergelijke opleiding?

Van den Boom: ‘Jazeker. Nederlandse studenten Bedrijfseconomie hebben in het verleden aangegeven graag een internationale variant te willen volgen. Van studenten van ASIS hebben we begrepen dat zij graag een opleiding wilden volgen die meer bedrijfseconomisch van opzet was.

Peters: ‘Ook uit het bedrijfsleven kwamen zulke geluiden onze kant op. Er is wel vraag naar, maar de opleiding is nog onbekend. Het duurt lang voordat informatie over deze opleiding is doorgesijpeld naar aankomende studenten. Ik weet zeker dat er behoefte is aan deze opleiding.’

Wat is het verschil tussen IFM en de opleidingen Bedrijfseconomie en International Business and Management Studies?

Van den Boom: ‘De nieuwe opleiding is gericht op een financiële functie in een internationaal opererende organisatie. Het is voor driekwart bedrijfseconomie en voor eenvierde taal en cultuur.’

Peters: ‘Ter vergelijking, IBMS is voor eenderde bedrijfseconomie, eenderde marketing en voor eenderde taal en management. Het is ook niet zo dat we simpel een Engelstalige versie van Bedrijfseconomie hebben gemaakt. De opleiding is helemaal opnieuw opgebouwd door mensen van ASIS en de AAFM.’ 

Gooit de onzekerheid op de internationale financiële markt nog roet in het eten?

Peters: ‘Zeker kan ik het niet zeggen, maar mijn gevoel zegt dat dit niet van invloed is op deze opleiding. Er komen steeds meer scholen met tweetalig onderwijs. Overal zie je een internationale tendens. Daar past een internationale opleiding Bedrijfseconomie goed bij.’

Waarom zou een Aziaat deze opleiding gaan volgen in plaats van Bedrijfseconomie in eigen land?

Peters: ‘Bij ons leer je meer over de westerse cultuur. De attitude en omgangsvormen. Dat is van toegevoegde waarde voor hen.’

Van den Boom: ‘Bovendien staan opleidingen Bedrijfseconomie in Nederland en Duitsland internationaal hoog aangeschreven. Nederland heeft echt een naam wat dat betreft. Het leuke voor Aziatische studenten is bovendien dat ze in korte tijd in contact komen met veel verschillende culturen.’ [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?