Terug naar overzicht

Meer vrouwelijke bestuurders in hbo

Hoog tijd om de cijfers weer eens op een rij te zetten, want aanstaande zondag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Hoe doen vrouwen het tegenwoordig in de top van het hoger onderwijs?

Onder bestuurders van universiteiten bevinden zich nog altijd maar drie vrouwen tegenover 38 mannen. Wel worden ze allemaal bijgestaan door vrouwelijke secretaresses, voor zover die op de websites vermeld staan. De Radboud Universiteit Nijmegen noemt ze ‘assistentes’.

Voorzitter nog altijd een man

Aan de zestien grootste hogescholen zijn maar liefst twaalf van de 32 bestuurders van het vrouwelijke geslacht. Ze zijn zelfs in de meerderheid aan de Haagse Hogeschool, waar ze twee van de drie bestuurszetels innemen. Maar de voorzitter is daar nog altijd een man.

Over veranderingen in het percentage vrouwelijke hoogleraren valt weinig te zeggen, want de laatste peildatum was 31 december 2007. Toen stond de teller op elf procent vrouwen in het hoogste academische ambt. Nieuwe statistieken worden in mei verwacht.

Onder universitair hoofddocenten was het aandeel vrouwen zeventien procent en onder de universitaire docenten dertig procent: hoe lager de functie, hoe meer vrouwen. Promovendi zijn in 42 procent van de gevallen vrouw. Dit allemaal gerekend in voltijdbanen. Aangezien vrouwen vaker in deeltijd werken, zijn er iets meer vrouwen in dienst dan het lijkt. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?