Terug naar overzicht

Minder vrouwelijke eerstejaars

Al jarenlang gaan er in het hoger onderwijs meer vrouwen dan mannen studeren. Maar aan de universiteiten is de groei voorlopig tot staan gebracht: net als vorig jaar is 54 procent van de nieuwe bachelorstudenten van het vrouwelijk geslacht.

Mannen domineren alleen nog in de sectoren natuur (59 procent), techniek (82 procent) en economie (67 procent). De meest ‘feminiene’ sector is gedrag & maatschappij, waar 73 procent van de nieuwe aanwas vrouw is.

Hogescholen

Aan de hogescholen is het aandeel vrouwen opnieuw ietsje gegroeid, maar daarvoor moet je achter de komma kijken: van 53,7 naar 54,0. Afgerond was het aandeel eerstejaars vrouwen steeds 54 procent.

De meest ‘vrouwelijke’ sectoren zijn gezondheidszorg, pedagogisch onderwijs en sociaal-agogisch onderwijs, terwijl het technisch onderwijs 84 procent mannen herbergt. [BB/HOP]

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?