Terug naar overzicht

Onderwijsdag over web 2.0 in Chasse

De Onderwijsdag 2009 staat in het teken van ‘leeromgeving 2.0’, verwijzend naar ‘web 2.0’. Web 2.0 staat voor een nieuwe weg die internet de laatste jaren is ingeslagen. Internet is geen eenzijdig communicatiemiddel meer maar een interactief medium, met sociale netwerken zoals Hyves, Twitter en Wiki’s.

Wat betekent dit voor het onderwijs? Daarop wordt door middel van workshops, lezingen en demonstraties tijdens de Onderwijsdag antwoord gegeven. Een van de sprekers is Wim Veen, hoogleraar educatie en technologie van de Technische Universiteit Delft, die zich onder meer bezighoudt met het gebruik van ICT in het onderwijs.

 

Toekomstscenario's 

In de foyer van het Chassé Theater komt een markt waar studenten en docenten van Avans Hogeschool allerlei demonstraties en kleine workshops geven. De bezoekers kunnen toepassingen meteen uitproberen. Er zijn ook grote workshops en lezingen in de zalen, waarin onder meer toekomstscenario’s worden geschetst, en er staan discussietafels.

Kennisdeling 

Op de jaarlijkse onderwijsdag komen meestal ongeveer vierhonderd belangstellenden af. De laatste jaren was de dag alleen bedoeld voor docenten, voorheen ook voor medewerkers. Er is nu voor gekozen andere medewerkers weer uit te nodigen, niet alleen om meer belangstelling te genereren, maar ook 'in de breedte aan kennisdeling' te doen, aldus Cyndra de Ruijter, die bij de organisatie is betrokken. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?