Terug naar overzicht

Pabo Breda: numerus fixus en intake?

Op dit moment heeft de opleiding een groei in aanmeldingen van 30 procent ten opzichte van maart 2008. ‘Dit is een positieve ontwikkeling, maar we streven er niet naar zo groot mogelijk te worden’, liet directeur Nicole van Son weten tijdens de vergadering van de academieraad van de Pabo. ‘We gaan voor kwaliteit en streven naar gezonde kwantiteit. We willen geen academie worden met meer dan 850, maximaal 900 studenten.’

Uitvalcijfers

De opleiding wil op termijn maatregelen invoeren om de groei wat te beperken. Er wordt gedacht aan het invoeren van een numerus fixus en het voeren van bindende intake gesprekken. Hiermee worden de uitvalcijfers waarschijnlijk eveneens teruggedrongen.

Dit jaar wordt nog, middels een pilot, gestart met het voeren van intakegesprekken. ‘We voeren gesprekken met alle deeltijders en de voltijders die zich na 15 juni aanmelden voor de opleiding’, legt Van Son uit. ‘Bij deeltijd is de uitval normaliter al hoger en we denken dat ook bij de voltijders die zich laat aanmelden het enthousiasme minder groot is. Een grotere kans op uitval dus.’

Advies

De criteria voor de intake worden in samenwerking met het werkveld vastgesteld. Voor studenten die dit jaar meedoen aan de intake is het advies niet bindend.

Voor 1 november 2009 wordt bepaald of een echte selectie aan de poort vanaf september 2010 gaat gelden. Dan kan eventueel ook een numerus fixus worden ingevoerd om het aantal studenten te beperken. Intakegesprekken worden dan bij alle eerstejaarsstudenten afgenomen. ‘De Raad van Bestuur van Avans staat positief tegenover onze initiatieven’, zegt Van Son.

In Nederland heeft slechts één pabo een numerus fixus. Dat is de Katholieke Pabo in Zwolle. [MK]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?