Terug naar overzicht

Stemmen voor academieraad kan beginnen!

In Den Bosch kan er door studenten gestemd worden bij de Academie voor Marketing (AM). Daarnaast vinden er studentverkiezingen plaats in zowel Breda als Den Bosch voor de Akademie voor Kunst en Vormgeving|St. Joost (AKV). Op de Academie voor Sociale Studies in Breda (ASB) zijn het de medewerkers die hun voorkeur voor een van hun collega’s mogen uitspreken.

Stemmen

Studenten van de betreffende academies kunnen alleen stemmen op de studentkandidaten van hun eigen academieraad. Ook medewerkers kunnen alleen hun stem uitbrengen als ze werkzaam zijn op de academie waarvoor er docentverkiezingen plaatsvinden.

Stemmen op de kandidaten kan van dinsdag 9.00 uur tot donderdag 18.00 uur. Bureau Medezeggenschap heeft een site geopend waar uit de verschillende gegadigden kan worden gekozen. Met behulp van hun Avans-gebruikersnaam en wachtwoord kunnen mensen eenmalig hun stem uitbrengen. 

 

Studenten en medewerkers die niet stemgerechtigd zijn kunnen wel het verloop van de verkiezingen volgen op de webpagina’s van AM, AKV en ASB. [CT]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?