Terug naar overzicht

Studieuitval verminderen door tutoring

Bij het zogenoemde peertutoring begeleiden meerderejaars vooral eerstejaarsstudenten met zogenoemde struikelvakken. Bij peermentoring draait het vooral om het wegwijs maken van de student binnen de hogeschool en de aanpak van de studie.

Op Avans zijn deze termen nog vrij onbekend, maar op andere hogescholen en universiteiten werken ze al langer op deze manier met student-tutoren. Frank de Poorter van de Haagsche Hogeschool startte hiermee in 2005. ‘Bij onze opleiding Management, Economie en Recht zijn de resultaten goed. Meer studenten halen hun propedeuse en de betere studenten vinden het een uitdaging’, vertelde De Poorter tijdens de SpotLIChtbijeenkomst.

Aanmelden

Studenten die in aanmerking komen voor peertutoring worden door docenten benaderd. Ze kunnen zich ook zelf aanmelden, maar moeten wel geschikt zijn. Tijdens een training leren de studenten pedagogische vaardigheden en coachingsvaardigheden. Vervolgens krijgen ze een contract en een aantal zogenoemde ‘tutees’, eerstejaars die extra begeleiding nodig hebben, aangewezen.

De Academie voor Marketing in Den Bosch had onlangs de primeur. Zij reikten al certificaten uit aan peertutoren. Twee studenten van de opleiding Small Business and Retail Management vertelden gisteren over hun ervaringen. Cheran Bakker is inmiddels drie weken peertutor bij een groepje studenten en Edo Krock gaat vanaf volgende week helpen bij Bedrijfseconomie.

In de soep

De twee zijn positief over het project. ‘Tijdens de training leerden we vaardigheden die we nodig hebben tijdens de tutoring’, vertelt Krock. Bij de Academie voor Marketing begeleiden de peertutoren groepjes studenten. De eerste twee bijeenkomsten van Bakker waren positief. De derde bijeenkomst liep een beetje in de soep, zegt hij zelf. ‘Het is een uitdaging om je medestudenten enthousiast en gemotiveerd te houden. Dat was nu niet het geval.’ Maar die motivatie ligt toch vooral bij de tutees, meent projectleider Maarten de Boer van het Leer- en Innovatiecentrum (LIC). Bovendien is het zo dat de peertutor niet de docent moet vervangen, maar een verlengstuk kan zijn.

Vandaag ontvangen studenten van de Avans School of International Studies hun certificaat. Ook de Academie voor Sociale Studies ’s-Hertogenbosch is gestart met de pilot, die nog loopt tot het einde van het schooljaar. ‘In september hopen we een doorstart te maken, met meer academies’, zegt De Boer.

In 2008 startte het Leer- en Innovatiecentrum met het project. Vier academies doen inmiddels mee. Het doel is langzaam uit te breiden naar meer academies van Avans. Uiteindelijk wil het LIC Avans-breed een pool van tutoren hebben. [MK]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?