Terug naar overzicht

Taskforce Werkdruk bij Avans

Uit het laatste medewerkerstevredenheidsonderzoek blijkt dat medewerkers van Avans niet bepaald vinden dat ze het rustig aan kunnen doen. Zij ervaren het werktempo en de emotionele en geestelijke belasting van hun werk als hoog. Avans scoort hierin wat slechter dan gelijksoortige instellingen. Docenten hebben er iets meer last van dan ondersteunend personeel.

De Taskforce Werkdruk gaat nu onderzoeken wat er precies achter de uitslagen van het medewerkerstevredenheidsonderzoek zit. ‘Wat is er werkelijk aan de hand? Dat willen we weten’, zegt Doetina van Kelle, directeur van de Diensteenheid Personeel en Organisatie (DPO).

Niet generaliseren

Van Kelle benadrukt dat je moet spreken over ‘beleefde’ werkdruk. Je kunt het begrip werkdruk volgens haar niet generaliseren. ‘De een vindt diversiteit in zijn werk belastend, de ander vindt dat juist leuk.’

‘Beleefde’ werkdruk kan ook afhangen van de fase waarin een organisatieonderdeel zich bevindt, meent Van Kelle. ‘Als een academie pas nieuw is of er is net veel personeel aangenomen, dat moet worden ingewerkt, dan kan dat extra belastend zijn.’

Eigen analyse 

Alle academies en diensteenheden hebben inmiddels – als het goed is – een eigen analyse gemaakt over waar de werkdruk vandaan komt. De uitkomsten daarvan gaat de taskforce bekijken. Waar nodig vinden nog gesprekken plaats. Ook landelijke onderzoeken en plannen van aanpak worden bekeken.

De taskforce gaat vervolgens een aantal experimenten opzetten die na de zomervakantie worden uitgevoerd. ‘Als je nu een Avansbrede aanpak wilt, dan kost dat teveel tijd’, zegt Van Kelle. Bovendien werkt het volgens haar niet, omdat de problemen niet overal hetzelfde zijn. Met de experimenten wil Avans op verschillende plekken uitproberen welke aanpak aanslaat. Die kan dan worden toegepast op andere academies en diensten.

De Taskforce Werkdruk bestaat uit zes mensen, onder wie onder meer een bedrijfsarts, een een lid van de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad (AMR) en een onderzoeker van het Leer- en Innovatiecentrum. [PM]

Zie ook het eerder verschenen artikel: Werkdruk bij Avans is hoog 12-01-2009

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?