Terug naar overzicht

Veel moeite om studenten te enqueteren

Met het STO peilt Avans hoe studenten denken over bijvoorbeeld hun docenten, het onderwijsprogramma en de faciliteiten van de school.

Vorig jaar had na tien dagen 22,7 procent van de Avansstudenten het STO ingevuld, dit jaar pas 18 procent. Elk jaar is het weer een hele strijd om genoeg studenten te motiveren de digitale vragenlijst in te vullen. Ze hebben het gevoel dat ze overspoeld worden met enquêtes. Toch haalde Avans vorig jaar uiteindelijk een respons van 38,8 procent, wat boven het landelijke gemiddelde lag.

 

Conclusies trekken

 

Om echt conclusies te kunnen trekken uit de uitslagen is een minimum aantal respondenten vereist. Voor opleidingen met minder dan 75 studenten is dat 40 procent en voor grote opleidingen 30 procent. Voorheen vond Avans een respons van 20 procent al genoeg, maar nu STO landelijk wordt gehouden en de gegevens van hogescholen worden vergeleken, is een hogere respons afgesproken.

 

De digitale enquête, die alle studenten begin deze maand via een mail hebben ontvangen, kan nog tot en met 27 maart worden ingevuld. Onder de invullers worden drie iPhones verloot.  Dit weekend krijgen de studenten die STO nog niet hebben ingevuld, nog een keer een mail met daarin een link naar de vragenlijst.

 

Hoge respons Juridische Hogeschool

 

De gemiddelde respons tot nu toe zou nog wel eens lager kunnen uitvallen, want de opvallende hoge uitslag bij de Juridische Hogeschool (JHS), 41 procent, klopt misschien niet. Deze school is een samenwerking is tussen Avans en Fontys Hogescholen. De Bossche studenten krijgen de enquête via Avans, de Tilburgse via Fontys.

De respons via Fontys is heel laag, minder dan 10 procent en dat roept bij de JHS vragen op. ‘Het zou kunnen zijn dat er iets is misgegaan’, zegt adjunct-directeur Petra de Bruijn. ‘Maar dat moeten we eerst uitzoeken. Wie weet klopt het voor het Avansgedeelte wel en is er bij Fontys iets fout gegaan. We hebben altijd een hoge respons.’

 

De Juridische Hogeschool zet alle middelen in om studenten te bewegen STO in te vullen. Het staat onder meer in de maandelijkse nieuwsbrief, er wordt geflyerd en in elke klas komt een docent uitleg geven over de enquête.

 

Deeltijd traditioneel laag

Een lage opkomst is er – traditioneel – bij de Academie voor Deeltijd in Breda. Terwijl deze academie een extra prijs verloot: een weekendje weg in Nederland. ‘Wij vonden deze prijs beter passen bij onze studenten’, legt Emese Albert uit. Deeltijdstudenten zijn maar weinig op school. Het vergt extra inzet om hen te stimuleren enquêtes in te vullen. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?