Terug naar overzicht

Versnellen bouw Bredase studentenflats

De fractie schreef deze week een brief aan het college van burgemeester en wethouders (B&W) over deze kwestie.

Uitbreiding aanbod studentenwoningen

De partij wil van het college horen of deze ook vindt dat Breda gebaat is bij een snelle kwalitatieve uitbreiding van het aanbod in studentenwoningen. Ook wil de PvdA van B&W weten wat de juridische mogelijkijkheden zijn om snel tot bouwen over te gaan, zo meldt de website.

Zelfstandig of niet?

Kern van de discussie is volgens de PvdA of studentenstudio’s met eigen sanitair en keuken, iets waar steeds meer studenten naar vragen, nu wel of niet als zelfstandige woningen gezien moeten worden. ‘En dus op individueel niveau aan de geluidshindereisen moeten voldoen’, meent de partij, die niet wil tornen aan de wetten wat betreft geluidshinder. ‘Maar wat ons betreft is dit wel een voorbeeld van hoe bouwplannen ten onder gaan aan regelgeving en juridische discussies.’ [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?