Terug naar overzicht

‘We krijgen enorme bezuinigingen’

 

‘We gaan enorme bezuinigingen krijgen. Dat kan niet anders. De overheid pompt nu miljoenen in de banken, dat geld moet ergens vandaan komen’, zegt de waarnemend voorzitter.

‘Er wordt in de politiek al gesproken over verhoging van het collegegeld. Ik verwacht ook dat de normale bekostiging (bedrag dat hogeschool krijgt per student, red.) omlaag gaat en dat er minder geld komt voor onderzoek en gebouwen. Men zegt wel dat nu geïnvesteerd moet worden in onderwijs, maar ik zie het niet gebeuren’, meent Van Kalmthout.

Werklozen

Avans speelt in op deze omstandigheden. De school probeert bijvoorbeeld samen met onder meer uitkeringsinstantie UWV te regelen dat werklozen met behoud van uitkering kunnen studeren bij Avans. ‘We zouden werklozen een aangepast onderwijsprogramma kunnen aanbieden’, zegt Van Kalmthout.

Er zijn volgens de bestuurder goede contacten met de provincie, die met Avans wil samenwerking op het gebied van onder meer duurzaamheid. ‘We kunnen deze periode aangrijpen om te innoveren. In tijden van luxe is er vaak verspilling. In tijden van schaarste gaan we juist weer zuiniger om met onze spullen.’ De ontwikkeling van duurzame producten en duurzame bedrijfsvoering krijgen nu meer kans, denkt de voorzitter. Ook op het gebied van de ontwikkeling van ‘food and health’ liggen volgens hem kansen.

Verschuivingen opleidingen

In het onderwijs zelf verwacht de bestuurder verschuivingen. ‘De banen in het bank- en verzekeringswezen nemen af. Scholieren kiezen minder vaak voor economische opleidingen’, zegt Van Kalmthout. Hij denkt ook dat er op korte termijn een terugval komt bij de technische opleidingen. Bij technische bedrijven vallen nu veel ontslagen. Maar door de pensioengolf die eraan komt, wordt dat mogelijk weer rechtgetrokken. Opleidingen in de zorg, het onderwijs en de gezondheidszorg profiteren van de crisis. ‘Dat zie je altijd bij recessies.’

Het vinden van stageplekken is volgens Van Kalmthout geen probleem in het hbo. ‘Dat speelt meer in het mbo.’ Mogelijk dat bedrijven nu stagiaires gebruiken als goedkope werkkrachten, maar daar zijn de opleidingen volgens Van Kalmthout kien op.

'Verloren generatie'

In de jaren tachtig leidde de grote werkloosheid tot een ‘verloren generatie’, een groep die net van school afkwam en niet aan de bak kwam. Maar die situatie is niet te vergelijken met nu, meent Van Kalmthout. ‘Toen waren de babyboomers (generatie van net na de oorlog, toen er een babyboom was, red.) tussen de dertig en de veertig. Zij hadden de banen. Maar deze generatie gaat nu met pensioen.

Het is volgens de bestuurder van belang dat studenten nu hun kansen grijpen door extra minors te volgen, bijvoorbeeld op het gebied van innovatief ondernemen. En dat ze zich internationaliseren. ‘Daarmee onderscheid je je straks van andere hoog opgeleiden in Europa.’ [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?