Terug naar overzicht

Wii’s voor docent en student

Ruim 20 procent van de studenten en medewerkers van Avans vulde de vragenlijst van het College van Vertrouwenspersonen in. Om precies te zijn 4973 mensen.

Stalken via e-mail 

 

Het college wilde te weten komen of er bij Avans sprake is van ongewenst digitaal gedrag. Voorbeelden daarvan zijn: stalken via e-mail, ongevraagd doorsturen van e-mails of grof taalgebruik in sms’jes.

 

Om het ongewenste digitale gedrag bij Avans in kaart te brengen, werd niet alleen een digitale enquête gehouden, maar waren er ook discussiemiddagen over het onderwerp. Op 28 mei wordt de uitslag van het onderzoek in boekvorm aangeboden aan Avansbestuurder Marja Kamsma. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?