Terug naar overzicht

Zware straf voor schrijven in lesboek

Niet de fraude stond tijdens de zitting van de onafhankelijke rechtbank van Avans begin vorige maand, ter discussie maar de hoogte van de straf.

Grove fraude

Het bijschrijven van vier woorden in een wetbundel werd door de examencommissie gekwalificeerd als categorie 3 onregelmatigheid; grove fraude met als kenmerk voorbedachte rade. De consequentie is dat het gemaakte tentamen ongeldig werd verklaard en de student werd uitgesloten voor het eerstvolgende tentamen.

Vier woorden

Tijdens de zitting vertelde de student dat hij inderdaad vier woorden had bijgeschreven, maar niet wist dat dit verboden was. Volgens de examencommissie had de student hiervan op de hoogte kunnen en moeten zijn, omdat dit zowel in de studiegids als op het voorblad van het tentamen vermeld stond. Bovendien heeft de docent in de les de studenten expliciet op dit verbod gewezen.

Ook het CvB concludeerde dat de student geweten moet hebben dat dergelijke bijschrijvingen niet zijn toegestaan. Maar het CvB is, anders dan de examencommissie, van oordeel dat de categorie 3 onregelmatigheid te zwaar is voor de bijschrijvingen van de student.

Categorie 1

Het CvB oordeelde dat de handelwijze van de student moet worden gekwalificeerd als een categorie 1 onregelmatigheid. Een categorie 1 onregelmatigheid gaat over bijschrijvingen, bestaande uit letters, cijfers en enkele woorden, terwijl categorie 3 gaat over overzichten die bij tentamens worden gebruikt.

Het beroep van de student wordt door het CvB daarom gegrond verklaard en de examencommissie wordt opgedragen een nieuw besluit te nemen. [MK]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?