Terug naar overzicht

Afvalexperiment bij Bossche academie

Jarenlang probleem

Afval is al jaren een probleem bij Avans. Overal liggen lege frisdrankflesjes, etensresten en andere troep. Cees van Dongen, die vanuit het Meerjarenbeleidsplan het experiment heeft aangezwengeld, wil uitproberen of het werkt als je het gebouw opdeelt in compartimenten en daar bepaalde mensen voor verantwoordelijk maakt. ‘Als Avans te groot is geworden, zodat niemand zich meer verantwoordelijk voelt, dan moet je het indelen in kleinere gedeelten’, is zijn idee.

De AFM gaat de C-lob niet zelf schoonhouden, maar het is wel de bedoeling dat docenten en studenten elkaar aanspreken op het achterlaten van afval. ‘We zeggen niet “je moet je rotzooi opruimen”, maar “iedere docent en student heeft het recht om de les te beginnen in een schoon lokaal”, dat is het uitgangspunt’, aldus Van Dongen.

Vuilnisbakken terug

De academie gaat ook uitproberen of het veel uitmaakt of de vuilnisbakken weer terug in de lokalen komen. Door het nieuwe gescheiden afvalsysteeem zijn die verhuisd naar de gang. ‘Het viel niet mee om dat terug te draaien. Maar als je wilt experimenteren, moet je alles proberen’, is de mening van Van Dongen. Daarom komen de eerste vijf weken de vuilnisbakken nog niet terug in het lokaal, maar de tweede vijf weken wel, om te zien wat het verschil is.

Afvalproject Tilburg

In Tilburg start binnenkort ook een afvalproject. Daar gaan studenten van twee technische academies samen met de gemeente, afvalverwerkingsbedrijf Ecosmart  en de Diesteneenheid ICT en Facilitaire Dienst een geheel nieuwe aanpak voor het afvalprobleem bedenken. ‘Out of the box. Ze kunnen bij wijze van spreke een Holle Bolle Gijs zoals bij de Efteling bedenken’, zegt Van Dongen. Het Ministerie heeft voor het project dat twee jaar gaat duren, 150.000 euro subsidie gegeven.

Van Dongen is niet alleen met afval bezig bij Avans. ‘Ik ben proceseigenaar van één van de projecten van het Meerjarenbeleidsplan: Normen en waarden. Die titel heb ik trouwens zelf veranderd in ‘Aandacht voor het alledaagse’, want normen en waarden klinkt te beladen’, vertelt Van Dongen. ‘In de praktijk blijkt dat mensen me nu voor allerlei onderwerpen die hier mee te maken hebben, weten te vinden.’

Aanstootgevende affiches

Van Dongen is gevraagd zijn mening te geven over de affiches met een voor sommigen aanstootgevende vrouw erop die in het gebouw hingen. Hij heeft meegeholpen met het opzetten van een e-mailcode voor de Academie voor Bouw en Infra in Tilburg en ’s-Hertogenbosch en hij is een van de organisatoren van de Dag van de Filosofie , die zaterdag plaatsvindt. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?