Terug naar overzicht

AMR: niet meer regels, maar betere

In de Studentenkamer, het officiële overleg tussen de Onderwijsminister Plasterk en de studentenorganisaties, zei de bewindsman dat hij het ‘kip-ei-probleem’ in de medezeggenschapscultuur onderkent. Het bestuur van een hogeschool of universiteit neemt de medezeggenschap pas serieus als die voldoende gedragen wordt door studenten en personeelsleden. Maar zij blijven vaak aan de zijlijn staan omdat ze het gevoel hebben dat ze toch niet zullen worden gehoord.

Toch vindt Plasterk niet dat er méér landelijke regels moeten komen: ‘Als men op elkaar gaat zitten wachten kun je nog zo’n mooie formele overlegstructuur optuigen, maar dan doet niemand er aan mee en ontstaat er een neerwaartse spiraal.’

Basis van vertrouwen

Perlo, sinds een jaar voorzitter van de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad (AMR) is het met Plasterk eens. ‘We hoeven niet meer regels. We moeten adequate regels hebben en een goede vorm van medezeggenschap afspreken. Dat moet op basis van vertrouwen tussen de Raad van Bestuur en de medezeggenschapsraad. Je moet niet op elkaars stoelen gaan zitten, maar de AMR moet wel in een vroeg stadium worden betrokken bij plannen. Als het bestuur zo met een medezeggenschapsraad omgaat, ontstaat er vanzelf draagvlak’, aldus de voorzitter.

Slagvaardige  medezeggenschapsraad

De AMR zit op het moment middenin een traject om de medezeggenschap bij Avans te professionaliseren. Daarvoor was er gisteren weer een bijeenkomst, onder leiding van een extern deskundige. ‘We willen een slagvaardige medezeggenschapsraad zijn. We zijn nu bezig met de vraag: over welke zaken praten we mee en waarom? In ieder geval over strategische zaken en niet over operationele. Maar verder is het nog niet zo concreet. Er moet bijvoorbeeld ook bepaald worden bij welke onderwerpen wij wel of geen instemmingsrecht hebben’, aldus Perlo.

Nieuw AMR-reglement

De voorzitter verwacht dat er dit schooljaar nog een nieuw AMR-reglement komt. Behalve de richting van de medezeggenschapsraad, wordt daarin ook de inrichting – hoe is de AMR georganiseerd? – beschreven. ‘Maar dat komt allemaal nog. Structuur volgt strategie’, zegt Perlo. Tot de zomervakantie heeft de raad hiervoor nog twee bijeenkomsten. [PM, HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?