Terug naar overzicht

Associate degree heeft bestaansrecht

Joop van Mackelenbergh, coördinator van de Associate degrees bij Avans, kan zich totaal niet vinden in de stelling van de hbo-raad. ‘De HBO-raad vindt dat de Ad een negatieve invloed heeft op het hbo-niveau. Maar het hbo-niveau bestaat niet meer we kennen nu drie niveaus binnen het hbo namelijk Associate degree, bachelor en master.’

Europese regelgeving

Van Mackelenbergh ziet vanuit twee richtingen een fundering voor de Associate degree. ‘Ten eerste de Europese regelgeving waarin wordt uitgegaan van acht beroepsniveaus. In Nederland is mbo 4 het vierde niveau en de bachelor niveau 6. Het ad past daar tussen. Het niveau is dus goed te duiden. Wat dat betreft heeft de HBO-raad wel gelijk. Je moet praten over ad, bachelor en masterniveau anders kan het verwarrend werken.’

De andere fundering voor het bestaansrecht van de Ad komt uit het bedrijfsleven, aldus Van Mackelenbergh. ‘Het werkveld geeft aan dat zij een functieniveau onderscheiden dat tussen mbo-4 en bachelor in zit. Om die in te vullen hadden ze twee mogelijkheden: een mbo’er door te laten groeien of een hbo’er onder zijn niveau te laten werken. Dat hoeft niet meer met de Ad.’

Nu definitief vastleggen

Vorig jaar is er een tussenevaluatie geweest van de Ad’s door een onafhankelijk onderzoeksbureau. ‘Die was honderd procent positief. Geluiden in de politiek gaan dan ook op om het bestaan van de Ad nu defenitief vast te leggen en niet pas in 2010 zoals eigenlijk de bedoeling was. Daarmee wordt de weg geopend om nieuwe Ad’s aan te vragen’, vertelt Van Mackelenbergh.

Avans heeft momenteel zeven Associate degrees: Accountancy, Marketing Management, Management in de Zorg en Chemische Technologie in Breda, Small Business en Retail Management en Financiele Dienstverlening Den Bosch  en Bouwtechnische Bedrijfskunde in Tilburg. [AR]

Zie ook het eerder verschenen bericht:

Hbo wil wijziging Associate degrees 06-04-09

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?