Terug naar overzicht

Beloning voor excellente studenten

De prijs wordt niet per se uitgereikt aan de student met de beste scriptie. ‘Het hangt voor een groot gedeelte op de scriptie, maar de student moet over zijn gehele studie goed hebben gepresteerd’, legt Ed van Sprundel, directeur van de Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAMF) toe.

Markendaalfonds 

Het prijzengeld is afkomstig uit het Markendaalfonds. Dit fonds is een overblijfsel van de voormalige Katholieke Sociale Academie Markendaal en speciaal bedoeld voor studenten.

De student die er met de prijs vandoor gaat, is wel verplicht om het geld te besteden aan zijn professionele ontwikkeling door het volgen van bijvoorbeeld een relevante cursus of workshop.

Gastles

 

De bedoeling is dat er ook een terugkoppeling met het onderwijs plaatsvindt. ‘De student kan langskomen om een gastles te geven of om verslag te doen van een cursus die hij heeft gevolgd’, vertelt Van Sprundel.

 

Momenteel wordt bekeken of een dergelijke prijs ook kan worden ingevoerd bij de andere opleidingen van de AAFM. ‘We wilen het wel, maar zijn nog op zoek naar een manier om de prijs te bekostigen.’ [MK]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?