Terug naar overzicht

Cashen met scriptie over online hulp

Stichting e-hulp.nl organiseert dit jaar voor de tweede keer de nationale scriptieprijs online hulp. De prijs staat open voor studenten van hbo en universiteit. Alle scripties die vanaf 1 januari 2008 zijn geschreven kunnen meedingen. De sluitingsdatum is 15 juli 2009. Een onafhankelijke jury onder leiding van Lodewijk de Waal, directeur Humanitas , maakt in september de winnende scriptie bekend.

Haalbaarheidsonderzoeken of evaluaties

De enige voorwaarde voor mededinging is dat de scriptie gaat over online hulpverlening. Naast de zorginhoudelijke kant mag de scriptie bijvoorbeeld ook gaan over privacy, organisatorische consequenties, techniek, publiciteit of communicatie bij online hulp. Ook scripties in de vorm van haalbaarheidsonderzoeken of evaluaties zijn welkom.

Alle ingezonden scripties zullen net als vorig jaar door e-hulp.nl beschikbaar worden gesteld via de website.

Reglement

Meer informatie over de scriptieprijs, het reglement en het inschrijfformulier zijn te vinden op www.e-hulp.nl/scriptieprijs . [AR]

Tips voor afstudeerders en cashen met je scriptie vind je ook in Punt11 die op 7 mei in de bakken ligt.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?