Terug naar overzicht

Docenten ASH krijgen herfstvakantie

Veel docenten willen eind oktober een week vrij zijn, omdat hun kinderen in het basis- of voortgezet onderwijs dan herfstvakantie hebben. In het jaarrooster van Avans wordt deze vakantie echter niet standaard opgenomen. En dat zorgt ieder jaar voor veel commotie bij medewerkers. 

Stafoverleg

De directie van ASH geeft haar personeel daarom de mogelijkheid om in week 9 van het nieuwe schooljaar herfstvakantie op te nemen. Alle stafoverleggen in die week moeten dan wel verplaatst kunnen worden naar week 8. Bovendien moeten de docenten al hun tentamens hebben nagekeken vóór het inzagemoment in week 10.

‘Dat is een belangrijke voorwaarde,’ verduidelijkt directeur Tonnie Huibers, ‘We gaan akkoord met een herfstvakantie, maar dat mag niet ten koste gaan van het onderwijs. We willen onze onderwijscyclus niet aanpassen aan dingen waar we geen grip op hebben.’

Gedoe

Volgens Huibers moet er een einde komen aan het gedoe rond de herfstvakantie: ‘We kunnen dit alleen oplossen door de zomervakantie in te korten en het schooljaar een week eerder te laten beginnen. Waarom nemen ze deze beslissing niet op AMR-niveau? Anders blijft het ieder jaar een discussiepunt.’

Inzagemoment 

Paul Lindelauf, docentlid van de AMR, is het hier niet helemaal mee eens: ‘Het kan goed zijn dat dit probleem op meerdere academies speelt. Maar ASH heeft het probleem toch een beetje zelf op de hals gehaald. Als ze het inzagemoment in week 1 of 2 zouden plannen is er veel minder druk op de ketel.’

Lindelauf verwacht dan ook niet dat er aanpassingen worden gedaan aan het jaarrooster: ‘Studenten hebben per blok recht op tien weken onderwijsactiviteit. Bovendien kunnen werknemers vrije dagen opnemen tenzij de werkgever hier zwaarwegende redenen tegen heeft. En een stafoverleg lijkt me geen daar niet onder valt. [CT]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?