Terug naar overzicht

‘Eigen rechtbank Eindhoven is nodig’

Hirsch Ballin wijst in de brief zeventien steden aan als wettelijke vestigingsplaats voor rechtspraak. Vijftien daarvan hebben al een zelfstandige rechtbank. De herziening van de gerechtelijke kaart is volgens Hirsch Ballin noodzakelijk om de huidige, tweehonderd jaar oude indeling aan te passen aan deze tijd en ook specialisatie mogelijk te maken, bijvoorbeeld in complexe financiële rechtszaken.

Grootste steden

Bij zijn selectie heeft de minister onder meer gekeken naar kwaliteit en bereikbaarheid. Uitgangspunt daarbij was dat de tien grootste steden en de provinciehoofdsteden een rechtbankzetel moesten krijgen. In enkele gevallen was dat echter niet praktisch, omdat steden dicht bij elkaar liggen.

De Raad voor de Rechtspraak mag naast de wettelijk bepaalde vestigingsplaatsen nog enkele extra zittingsplaatsen aanwijzen. Dat zijn locaties waar een beperkt aantal categorieën rechtszaken wordt behandeld, waaronder straks dus bijvoorbeeld Alkmaar en Nijmegen.

Onlogisch

Avanslector Hans Moors van het Expertisecentrum Veiligheid stelde al eerder dat de rechterlijke kaart verouderd was. Hij vond ook dat aanpassing daarvan nodig was. ‘Het is onlogisch dat steden met veel criminaliteit zoals Eindhoven geen rechtbank hebben.’

Er zijn nu negentien rechtbanken. Dordrecht, Alkmaar, Roermond en Zutphen raken hun zelfstandige rechtbank kwijt, maar krijgen waarschijnlijk wel een zittingslocatie. Zo’n nevenvestiging komt er ook in Lelystad, Nijmegen en Tilburg. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?