Terug naar overzicht

Hbo-docent voelt hogere werkdruk

Deze cijfers onderschrijven de uitslag van de meting Aantrekkelijk Werkgever 2008. Daaruit bleek dat de meerderheid van de Avansdocenten de werkdruk als hoog ervaren. Uit reacties bleek dat vooral de wisselende en de vele extra werkzaamheden als belastend worden ervaren. Avans Hogeschool heeft inmiddels een werkgroep ingesteld die de werkdruk verder gaat onderzoeken. Op academieniveau zijn maatregelen genomen. 

Verslechterd

 

Landelijk noemt een kwart van de hbo-docenten de werkdruk ‘sterk verslechterd’, blijkt uit het online onderzoek in opdracht van de Volkskrant. Nog eens 38 procent heeft ‘enigszins verslechterd’ aangekruist. Bijna alle anderen zeggen dat de werkdruk gelijk is gebleven. Slechts vijf procent ziet een verbetering en één op de honderd zelfs een zeer sterke verbetering.

 

Voor het onderzoek zijn docenten van alle schoolniveaus ondervraagd, van lagere school tot universiteit. Zij geven zichzelf op. Van de bijna 2500 respondenten is elf procent hbo-docent en geeft drie procent les aan een universiteit.

 

Door de kleine aantallen boeten de uitkomsten voor universitaire docenten aan zeggingskracht in. Eén op de vijf van hen zegt een sterk verslechterde werkdruk te ervaren. De helft spreekt van ‘enigszins verslechterd’. Nog geen kwart denkt dat de druk gelijk gebleven is. Net als onder hun hbo-collega’s zegt een kleine groep (vijf procent) dat de werkdruk juist enigszins is afgenomen en één procent ervaart een zeer sterke verbetering.

 

Onderwijs verlaten

In het hoger onderwijs voelen docenten zich beter op hun plek dan in andere schooltypen. De Volkskrant wilde weten of docenten van plan zijn het onderwijs binnen twee jaar te verlaten. Onder docenten van middelbare scholen zegt driekwart dat ‘zeker’ of ‘waarschijnlijk’ te doen. Onder juffen en meesters van basisscholen denkt 39 procent binnen twee jaar ergens anders te werken. 

 

In vergelijking met hen valt de score van hbo-docenten wel mee: slechts 22 procent is van plan binnenkort het onderwijs te verlaten, waarvan de helft het zeker zegt te weten, terwijl de andere helft het hokje ‘waarschijnlijk wel’ aanklikte. In het wetenschappelijk onderwijs zijn de percentages nog lager: zes procent in totaal, gelijk verdeeld over de zekerweters en de misschien-zeggers. [BB/HOP, PM]

 

Eerder verschenen artikelen over dit onderwerp:

Taskforce werkdruk bij Avans 31-3-2009

Werkdruk bij Avans is hoog 12-1-2009

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?