Terug naar overzicht

Hulp bij innoveren voor directeuren

Om te beginnen krijgen twee directeuren, van de Academie voor ICT en Business en de Academie voor Marketing en Business Management, hulp in de vorm van een senior beleidsmedewerker. ‘Uit de praktijk blijkt dat directeuren, die het druk hebben met hun grote academies, vaak niet toekomen aan het aanvragen van innovatiebudgetten’, legt Nicole van Son uit.

Versterking Interne Organisatie

Van Son is naast directeur van de Academie voor Pedagogisch Onderwijs betrokken bij de uitvoering van het project Versterking Interne Organisatie (VIO). Met VIO werkt Avans aan verschillende organisatorische verbeteringen. Onder meer de samenwerking tussen de verschillende onderdelen van Avans staat op het programma, als ook professionalisering van de directeuren. Over het laatste gaat het project dat Van Son nu samen met  Rien Brouwers, directeur van het Leer- en Innovatiecentrum, oppakt.

In dit project krijgen twee andere academies, Avans School of International Studies en de Academie voor Gezondheidszorg, ieder een budget van 30.000 euro. Ze mogen dit vrij besteden aan innovatieve ideeën.

Experimenten

‘Het gaat om experimenten’, legt Van Son uit. ‘We willen graag te weten komen wat het beste werkt om directeuren aan te zetten om meer te innoveren. Misschien werkt het wel heel goed als vooraf geen drempels worden gelegd.’

Voor VIO wordt dezelfde aanpak gebruikt als voor het Meerjarenbeleidsplan 2007-2010: procesmatig, met kleine experimenten in de praktijk. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?