Terug naar overzicht

Minder studenten vragen steun

Avans Hogeschool heeft een aantal potjes met geld die besteed kunnen worden aan studenten die in financiële nood verkeren. De school keert bijvoorbeeld geld uit aan studenten die door bijzondere omstandigheden studievertraging oplopen en daardoor hun recht op een beurs kwijtraakten. Bijvoorbeeld door ziekte.

Ook topssporters en studenten die bestuurlijk actief zijn, kunnen gebruik maken van financiële steun van Avans Hogeschool.

Commissie beoordeelt aanvragen

Van de 30.000 euro die Avans Hogeschool beschikbaar heeft voor de hulp, werd vorig jaar 19.000 euro opgemaakt, meldt het jaarverslag van de Commissie Financiële Ondersteuning Studenten. Deze commissie beoordeelt de aanvragen. In 2007 werd nog een kleine 25.000 euro uitgekeerd.

Dat er minder gebruik wordt gemaakt van het budget zou volgens de commissie kunnen komen doordat de Informatie Beheer Groep tegenwoordig studenten de mogelijkheid biedt een extra, vijfde beursjaar aan te vragen.

Onderwijsprogramma’s flexibeler

Een andere mogelijke oorzaak is dat onderwijsprogramma’s flexibeler zijn geworden. Het inhalen van tentamens is makkelijker geworden. De commissie noemt in het jaarverslag ook dat de begeleiding van studentendecanen kan hebben bijgedragen aan minder aanvragen. ‘Studentendecanen kunnen door een adequate studentenbegeleiding het studieproces positief beïnvloeden’, aldus het verslag.

Noodfonds

Avans heeft ook nog een noodfonds dat kan ingezet worden voor studenten met acute financiële nood. Hiervan werd vorig jaar méér gebruik gemaakt. Het betreft renteloze leningen aan studenten in acute financiële nood.

Vorig jaar werd uit deze pot nog 9.886,34 uitgeleend, dit jaar 11.175,00 euro. De commissie heeft er geen verklaring voor dat er meer gebruik wordt gemaakt van dit fonds. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?