Terug naar overzicht

Salarisstijging wordt toch vergoed

De HBO-raad is blij dat de minister in een brief aan de Tweede Kamer ‘eindelijk’ de harde toezegging doet dat de salarisverhoging in 2009 vergoed wordt. Volgens een woordvoerder van het ministerie gebeurt dat op basis van de door het Centraal Planbureau vastgestelde loonontwikkeling in 2008, toen ook de lonen in het bedrijfsleven stegen. Daarmee is de 700 miljoen euro ‘schade’ die de onderwijswerkgevers vreesden ‘van tafel’.

Minder stellig

Voor 2010 is de minister minder stellig. Wel verzekert hij dat het kabinet dezelfde vergoedingssystematiek hanteert als in 2009. De HBO-raad, die bang was het kabinet de salarissen voor 2010 wilde bevriezen, is daar opgelucht over en vertrouwt er nu op dat alle afgesproken salarisstijgingen – in totaal 1,1 miljard euro – zullen worden vergoed.

Niet gerustgesteld

Op andere punten is de HBO-raad nog niet gerustgesteld. De schade als gevolg van de verhoogde pensioenpremies schat minister Plasterk weliswaar lager in – in het meest sombere scenario 165 miljoen in plaats van 220 miljoen euro – maar of daar compensatie voor komt laat hij in het midden.

Over de vergoeding van oplopende scholieren- en studentenaantallen houdt hij zich op de vlakte: dat is ‘een afweging binnen het kabinet’ en over de bijdrage van het ministerie aan de vermindering van het begrotingstekort ‘is thans niets bekend’.

Flinke loonontwikkeling

De minister wijst er nog maar eens op dat de afspraken over het Actieplan Leerkracht onverkort blijven gelden. De inkorting van de carrièrelijnen en de nieuwe functiemix leiden volgens hem tot ‘een flinke loonontwikkeling voor docenten, terwijl de overige werknemers van Nederland grosso modo op de nullijn zitten’.

Verder belooft hij dat hij ‘in samenwerking met iedereen alles zal doen om het onderwijs door deze economisch barre tijden te loodsen’. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?