Terug naar overzicht

Snelle uitslag studentenenquête

De eindrespons lag met dertig procent bijna tien procent lager dan vorig jaar. Bij de Juridische Hogeschool vulde meer dan 68 procent van de studenten de lijst in. De Academie voor Deeltijd sloot de rij, daar deed twintig procent mee aan de enquête.

Drie studenten streken een iPhone op met het invullen van de vragen. Dit zijn Jorg Manders van de Academie voor ICT & Business in Breda, Arthur Cuber van de Academie voor Bouw & Infra in Tilburg en Den Bosch en Jony Bastiaansen van de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu in Breda.

Open vragen weggelaten

De studenten en academies konden in de mail de globale resultaten zien van hun eigen academie. Bij de uitslagen zijn de open vragen nog weggelaten. ‘Het is nieuw dat de terugkoppeling zo snel na de enquête plaatsvindt’, meldt Wil Kwinten, medewerker van het Leer- en Innovatiecentrum (LIC). ‘Mensen vonden het voorheen lang duren, voordat ze er iets van hoorden. Daarom rapporteren we dit jaar al binnen enkele dagen.’

Binnen drie weken komt het LIC met de cijfers en uitslagen. Dan is duidelijk hoe de academies en opleidingen gescoord hebben per vraag. De goede en slechte scores zijn daarbij op een rijtje gezet met een kleurenoverzicht. Ook zijn de verbeteringen of verslechteringen te zien ten opzichte van vorig jaar daarin zichtbaar.

Deelrapporten

De specifieke deelrapporten gaan over een dikke maand naar de afnemers, dat wil zeggen de resultaten van de vragen over Xplora, Blackboard en Punt. In het najaar wordt de beleidsinformatie naar aanleiding van de cijfers voor de Raad van Bestuur en directies beschikbaar.

De HBO-raad komt na de zomer met de resultaten en vergelijking van alle hogescholen. Het LIC zet deze cijfers dan op Blackboard. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?