Terug naar overzicht

Student moet lenen voor belasting

Dat antwoordt minister Plasterk van OCW op kamervragen van de Socialistische Partij. Hij is niet van plan om de regels te veranderen. Vorig jaar stelde de SP vergelijkbare vragen en toen gaf hij hetzelfde antwoord.

Iedereen moet belasting betalen

In principe moet iedere burger belasting betalen. Pas als iemand 'niet anders dan met buitengewoon bezwaar' kan betalen, zal de overheid de belastingschuld kwijtschelden. Dat buitengewone bezwaar mag niet je eigen schuld zijn. Je kunt niet zomaar je fortuin weggeven en dan zeggen: ik ben blut. Ook moeten studenten van alle mogelijke 'voorzieningen' gebruik maken waar ze recht op hebben.

De studiefinanciering geldt als zo’n voorziening. Daaronder vallen niet alleen de basisbeurs en aanvullende beurs, maar ook het bedrag dat studenten maximaal mogen lenen. Alleen het collegegeldkrediet telt niet mee. Een deel van de woonlasten en premies voor de ziektekostenverzekering mogen ze aftrekken. Als die rekensom onder de kwijtscheldingsnorm uitkomt, mogen ze de belastingaanslag verscheuren.

Kwijtscheldingsnorm

Voor alleenstaande studenten geldt een kwijtscheldingsnorm van 898,70 euro. Wie geen bijbaan heeft blijft daar onder, want de studiefinanciering bedraagt maximaal 775,38 euro. In een studentenhuis gaat de aanslag naar degene die er het langst woont. Als die boven de norm uitsteekt, heeft de rest pech en moet meebetalen. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?