Terug naar overzicht

Technologische kunst op STRP festival

Op het festival staan technologische kunstwerken centraal. De makers spelen met de relatie tussen de computer- en de echte wereld. Ze breken digitale informatie af tot de kern, ofwel enen en nullen. Die brokstukken worden langzaam weer opgestapeld tot iets nieuws. Vaak leidt dit tot verrassende effecten.

Groene vloeistof

Dat geldt ook voor de installatie van Holthuis, voormalig student CMD in Breda. Met zijn BitQuid probeert hij de abstracte computerwereld zichtbaar te maken in de analoge wereld. De installatie bestaat uit enkele lange slangetjes die kronkelend over de grond lopen. Met regelmaat glijdt er een groene vloeistof door de buisjes.

Abstracte

Holthuis legt uit: ‘Wij verplaatsen normaal gesproken onze analoge wereld naar de digitale, door op de computer bijvoorbeeld mapjes te maken met spullen erin. Ik heb het omgedraaid en wilde de abstracte computerwereld naar de analoge wereld halen. De nulletjes en eentjes van een plaatje zorgen er nu voor dat er wel of geen fluorescerend water door de slangen gaat.’

Nog een week is de installatie van Holthuis een van de trekpleisters op het culturele festijn. STRP festival vindt tot en met 13 april plaats in het Klokgebouw op het voormalige Philips-terrein in Eindhoven. [CT]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?