Terug naar overzicht

Academies hard aan de slag met kritiek

AIB en de Academy of Media & User Experience (AMUX) zijn dit schooljaar ontstaan na het opsplitsen van de voormalige Academie voor ICT en Media.

Over het algemeen ziet het er voor beide academies goed uit, maar op een aantal onderdelen is er organisatorisch nog verbetering gewenst. 'Ten opzichte van vorig jaar zien we al enige verbetering', zegt adjunct-directeur Chris Otto van AIB. 'Een aantal punten blijft achter, maar daar gaan we nu keihard aan werken.'

Tijdig bekendmaken cijfers

Vooral de deeltijdopleiding van Bedrijfskundige Informatica kreeg flink om de oren. ‘We gaan in gesprek met de studenten en docenten en heel goed kijken naar wat daarvan de oorzaak kan zijn.’

De kritiek van de voltijdstudenten had vooral betrekking op het tijdig bekend maken van cijfers. De directie gaat nu advies inwinnen voor de aanpak van de knelpunten. ‘De academieraad brengt advies aan ons uit en we hebben ook aan een groep studenten gevraagd waar ze het liefst acties op zien en wat ze van ons verwachten. Dan kunnen we ons in die richting verbeteren.’

Bekendmaken roosters

De nieuwe Academy of Media & User Experience (AMUX) kreeg kritiek op de snelheid van het bekendmaken van de roosters. Spannend vond de nieuwe academie het niet, voor het eerst beoordeeld worden in het STO. ‘Voor de studenten is er weinig veranderd. Die merken er in de opleiding weinig van als er iets aan hun academie verandert’, zegt directeur Jan Reinhard. ‘Wij bestaan uit een opleiding, die is beoordeeld en die bestaat al langer. De knelpunten rond de roosters en het snel bekend maken van resultaten kennen we ook.’

Aanpassingen organisatie

Reinhard stelt dat aan de roosterproblemen al wordt gewerkt. ‘Dat knelpunt bestaat langer. In het verleden was het niet eenvoudig voor de directie om dat punt op te pakken en erop te sturen. In het nieuwe businessplan zijn acties benoemd, zoals aanpassingen in de organisatiestructuur, zodat we de roosters makkelijker kunnen plannen en het probleem eenvoudig kunnen oplossen.’

Op 26 mei heeft de academie een studiedag ingepland. ‘Dan gaan we het met z’n allen over de uitslagen van het STO hebben.’ [EvG]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Osiris: eindelijk een voldoende – 13-05-2009

 

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?