Terug naar overzicht

Beveiligers bij tentamens VU

De faculteit heeft recentelijk zijn tentamencode aangescherpt. Studenten moeten ruim van tevoren aanwezig zijn en mogen tijdens het tentamen niet meer naar het toilet. 'We hebben geconstateerd dat er gefraudeerd wordt en dat willen we voorkomen', zegt onderwijsdirecteur Peter Sneep van de faculteit.

Dat kan conflicten opleveren. 'We moeten het niet overdrijven', aldus Sneep, 'maar er zijn studenten geweest die zich op zijn minst intimiderend hebben gedragen tegenover docenten. Dan waren ze het bijvoorbeeld niet eens met de plek die ze toegewezen kregen.'

Oortje

De beveiligers dragen wel een embleem en een oortje, maar het zijn geen uitsmijtertypes, zegt Sneep. 'Het zijn professionele evenementenbegeleiders, die bijvoorbeeld ook tijdens een Europese top kunnen worden ingezet. Ze weten hoe het hoort en stralen rust uit.'
 
Dit alles onder het motto: voorkomen is beter dan genezen. Of zoals Sneep het samenvat: 'Sivis pacem, para bellum.' Als u vrede wilt, bereid u dan voor op oorlog.  [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?