Terug naar overzicht

Europa wil meer hbo-onderzoek

De minister van 46 landen hebben woensdag een verklaring ondertekend waarin aandacht is voor mobiliteit, kwaliteit en diploma-erkenning in het Europese hoger onderwijs. Daarmee is voortgeborduurd op de Bologna-verklaring van tien jaar terug.

Studeren in het buitenland

Mobiliteit blijft een speerpunt. In 2020 moet ten minste 20 procent van de Europese studenten een deel van zijn opleiding in het buitenland hebben gevolgd: een verdubbeling van het huidige aantal. Meer mobiliteit onder studenten, maar ook onder medewerkers, zal de kwaliteit van het Europese onderwijs en onderzoek verhogen, denken de ministers. Ook het bevorderen van leven lang leren en het zoeken naar nieuwe geldbronnen blijven hoog op de agenda staan.

Onderzoek in het hbo

In de verklaring onderschrijven de ministers bovendien het belang van onderzoek op alle niveaus van het hoger onderwijs. Daar is vooral de HBO-raad erg blij mee. ‘De verklaring is een prikkel om verder te gaan met onze plannen om het aanleren van onderzoeksvaardigheden sterker te verankeren in de hbo bachelor-opleiding’, zegt voorzitter Doekle Terpstra.

In de marge van de conferentie maakten de onderwijsministers van Nederland en Vlaanderen hun eigen afspraken. De buurlanden beloofden elkaars diploma’s voortaan automatisch te gaan erkennen. [IB/HOP]

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?