Terug naar overzicht

Hbo techniek en economie minder in trek

'Crisisgevoelige' studies

Na al het nieuws over banken in nood en dreigende ontslagen in de bouw en de industrie lag het voor de hand dat een aantal ‘crisisgevoelige’ studies minder populair zou worden. Inderdaad wijzen de voorlopige aanmeldingscijfers erop dat die verwachting in het hbo waarschijnlijk uitkomt.

Halvering van het aantal eerstejaars

Bij veel technische studies zal het aantal eerstejaars met tien tot twintig procent dalen. Hetzelfde geldt voor opleidingen als bedrijfseconomie en commerciële economie. Nog sterker daalt landelijk de animo voor vastgoed en makelaardij: daar kan het aantal eerstejaars wel eens halveren.

Sociale studies profiteren

Vooral de sociale hbo-studies profiteren hiervan, met een groei van zo’n tien procent. Ook het aantal scholieren dat leraar in het voortgezet onderwijs wil worden, neemt flink toe. Het aandeel van de pabo’s in de nieuwe stroom eerstejaars zakt echter in. De strengere selectie met de nieuwe taal- en rekentoets schrikt daar misschien een deel van de studenten af; bovendien er is momenteel geen tekort aan basisschooldocenten.

Avans: meer aanmeldingen

Wie de instroom bij Avans in de gaten houdt via http://qlikview.avans.nl (alleen toegankelijk voor medewerkers), ziet dat de landelijke situatie niet geldt voor Avans. Technische academies als de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu en de Academie voor Technologie en Management liggen op koers ten opzichte van voorgaande jaren of kennen zelfs iets meer aanmeldingen dusver. De Academie voor Bouw & Infra (AB&I) blijft wel iets achter.

Opvallend is dat de animo voor de nieuwe opleiding Bouwmanagement en Vastgoed van AB&I groot genoeg is om in september te starten, dit dus in tegenstelling met andere hbo-opleidingen vastgoed.

Ook de economische academies laten geen grote daling zien, met uitzondering van de Academie voor Marketing in Den Bosch. Ook de Pabo kent dusver meer aanmelders dan voorgaande jaren.

Prognoses

Alle cijfers zijn nog maar prognoses, gebaseerd op de vooraanmeldingen voor het nieuwe studiejaar. Iets meer dan de helft van de scholieren heeft nu een keus gemaakt. Er kan de komende maanden dus nog wel wat veranderen.

Door wijzigingen in het aanmeldsysteem zijn de absolute cijfers dit jaar niet goed vergelijkbaar met die van vorig jaar. Daarom is alleen gekeken naar het ‘marktaandeel’ van studies in de voorlopige aanmeldingen: hoeveel terrein winnen of verliezen de opleidingen ten opzichte van elkaar? [FS/HOP, AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?