Terug naar overzicht

Landelijke examencommissie voor lerarenopleidingen

Al jaren zijn er zorgen over het kennisniveau van toekomstige leraren: het aanleren van didactische vaardigheden zou de laatste jaren voorrang hebben gekregen, ten koste van inhoudelijke vakkennis. De lerarenopleidingen spraken daarom af gezamenlijke eindtermen vast te stellen voor de kennisvakken. Ook maken ze afspraken over de examinering daarvan.

Externe examinatoren

Om de kwaliteit van die eindtermen en toetsen te waarborgen, adviseert de Onderwijsraad staatssecretaris Van Bijsterveldt een landelijke examencommissie in te stellen voor de lerarenopleidingen in het hbo. De commissie zal bestaan uit lectoren, hoogleraren en andere deskundigen. Een ander voorstel is om vaker externe examinatoren te betrekken bij het afnemen en beoordelen van tentamens.

Basisonderwijs

Daarnaast moeten lerarenopleidingen voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo beter op elkaar worden afgestemd. Op korte termijn moeten de kennisvakken in eerstegraads opleidingen in het hbo en wo meer op elkaar gaan lijken. De opleidingen horen immers leraren van een vergelijkbaar niveau – en dus met een vergelijkbare vakkennis – af te leveren.

Als het aan de raad ligt, blijven alle lerarenopleidingen de volledige accreditatieprocedure volgen, ook wanneer dat volgens de nieuwe regels niet verplicht is. [IB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?