Terug naar overzicht

Onenigheid over associate degree

Mbo'ers met drempelvrees

Het klonk zo mooi en vanzelfsprekend: mbo’ers met drempelvrees zouden eerst een tweejarige hbo-opleiding kunnen krijgen. Als ze eenmaal voor het hoger onderwijs gewonnen waren, konden ze eenvoudig doorstromen en in twee jaar tijd de rest van de bacheloropleiding afmaken.

Maar dat zou helemaal niet haalbaar zijn, schreef de HBO-raad in een brief aan minister Plasterk van onderwijs. Twee plus twee is niet zomaar hetzelfde als vier. Een tweejarige opleiding tot het ‘associate degree’ is niet genoeg om daarna in twee jaar tijd een bachelor te halen. Daarvoor zouden de Ad-opleidingen te sterk gericht zijn op de beroepspraktijk en op instroom uit het mbo. Koppel ze liever los van gewone hbo-opleidingen.

Onzin, vinden instellingen als Avans en Fontys. Zij gaan het aantal lesplaatsen voor het associate degree juist uitbreiden. Ze bieden momenteel in totaal tien tweejarige opleidingen aan, waarvan één gezamenlijke.

HBO-raad schoffeert

‘De HBO-raad schoffeert hogescholen die zulke tweejarige opleidingen willen aanbieden’, vindt Joop van Mackelenbergh, coördinator van de Ad-opleidingen van Avans Hogescholen. ‘Wij zijn verantwoordelijk voor het eindniveau van onze studenten, ook van de studenten die met een associate degree aan een bachelor beginnen en twee jaar later afstuderen. Maar de HBO-raad lijkt het ons niet toe te vertrouwen.’

Hogescholen hebben wel een puzzel te maken als ze de tweejarige opleidingen in samenhang met bacheloropleidingen willen aanbieden, erkent hij. Het associate degree is niet hetzelfde als de eerste twee jaar van een reguliere bacheloropleiding.

Grote rol voor praktijk

Zo speelt de praktijk een grotere rol, die in vierjarige opleiding vaak pas in het derde jaar aan bod komt. Na de Ad-opleiding moeten studenten een aangepast traject volgen, die geen kopie kan zijn van de laatste twee jaar van de bijbehorende bacheloropleiding. 'Maar dat is een kwestie van vormgeven. Dat kun je wel aan ons overlaten.'

Alle opleidingen worden bovendien gekeurd door de NVAO, benadrukt Van Mackelenbergh. Als hogescholen hun ambities met het associate degree niet waar kunnen maken, worden ze vanzelf op de vingers getikt.

Koudwatervrees

Hij vindt het juist van belang dat studenten eenvoudig door kunnen leren als ze een Ad-opleiding hebben gevolgd. Natuurlijk moet er een serieuze onderbouwing voor de plannen zijn. Heeft het werkveld inderdaad behoefte aan afgestudeerden tussen mbo en hbo in? Maar als dat zo is en hogescholen denken eraan te kunnen voldoen, ziet hij geen reden om het tegen te houden. ‘De HBO-raad heeft last van koudwatervrees’, concludeert hij. [BB/HOP]

Dit artikel is een follow-up van een eerder op de website van Punt verschenen bericht:

Associate degree heeft bestaansrecht 20-4-2009

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?