Terug naar overzicht

Osiris: eindelijk een voldoende

Vorig jaar werd het systeem voor cijferregistratie en inschrijving van toetsen nog met de grond gelijk gemaakt. Nu krijgt de cijferregistratie via Osiris van de studenten een 3,29 en Osiris als systeem om in te schrijven voor tentamens een 3,03. Deze cijfers werden gegeven op een vijfpuntschaal.

Duidelijke verbetering

Ton Christophersen, directeur van de Diensteenheid Financiën en Studentenadministratie, is tevreden met de uitkomsten. ‘Het is duidelijk een verbetering ten opzicht van de vorige STO.’ Volgens hem wordt Osiris steeds meer geaccepteerd.

 

Er zijn verbeteringen aangebracht in het systeem die hebben gewerkt. De inrichting van het onderwijsaanbod en de samenhangende toetsen zijn door de academies verbeterd. Daardoor kunnen studenten makkelijker hun weg vinden. ‘Ook speelt een rol dat de nieuwe functionaliteit voor het inschrijven voor toetsen, medio vorig jaar, de gebruiksvriendelijkheid voor studenten heeft verhoogd’, aldus de directeur.

 

Opvallend is dat de twee academies die voortkomen uit de opsplitsing van de Academie voor ICT en Media: AMUX (Academie of Media and User Experience) en AIB (Academie voor ICT en Business) beide nog slechte beoordelingen krijgen voor Osiris. Volgens Christophersen wordt gewerkt aan verbetering.

 

Tevreden studenten

Studenten van Avans zijn over het algemeen tevreden over hun school blijkt uit het jaarlijkse Studententevredenheidsonderzoek. Vooral bij ‘sfeer’ wordt goed gescoord. Op een tienpuntschaal krijgen de academies hiervoor gemiddeld een 7,48. Uitschieter is de Academie voor Marketing en Business Management in Breda met een 8,02.

 

De opleidingen krijgen gemiddeld een 7,17 als rapportcijfer. Avans als geheel een 7,03.

 

Op enkele punten zijn studenten kritisch. Niet overal worden cijfers en lesroosters op tijd bekend gemaakt. Studenten van de Academie voor Sociale Studies in Breda zijn bijvoorbeeld ontevreden over het tijdstip waarop zij lesroosters krijgen en roosterwijzigingen doorkrijgen. 

 

Kritiek is er getuige de cijfers ook op het aantal contacturen. Gemiddeld krijgen de opleidingen hiervoor een 2,88 op een vijfpuntschaal. Ook het terugkoppelen van evaluaties (gemiddeld 2,92) en het opgaan met klachten (2,94) kan blijkbaar beter.

 

Vragen over Punt

Ook over hogeschoolkrant Punt zijn dit jaar in STO vragen gesteld. De studenten die de krant lezen, waarderen de papieren krant met een 6,59 en de website met een 6,93. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?