Terug naar overzicht

Studenten zoeken te laat hulp

Niet dat de decanen stilzitten. Maar het is jammer dat studenten vaak pas op het allerlaatste moment, als ze al zijn vastgelopen, bij de decanen aankloppen, vindt De Schepper. ‘We hadden al veel eerder iets kunnen doen. Maar bij opleidingen en studenten is vaak niet goed bekend dat er decanen zijn die studenten op allerlei vlakken kunnen helpen.’

Gratis service

Het werk van de decanen is breed én het is een gratis service voor studenten. Wie twijfelt over zijn studie, door ziekte langere tijd afwezig is, depressieve klachten heeft of een beperking zoals dyslexie of autisme, kan bij de decanen aankloppen. Zij zijn op de hoogte van allerlei regelingen die er zijn om studenten te helpen. Een student met dyslexie kan bijvoorbeeld extra examentijd krijgen.

 

De Schepper denkt dat de onbekendheid mede is veroorzaakt door de reorganisatie enkele jaren geleden. Daarvoor had iedere academie zijn eigen decaan die iedereen wist te vinden. Nu zijn de decanen gecentraliseerd en vallen onder de Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentenzaken. Toch vindt De Schepper dit een voordeel. ‘We werken beter samen en we kunnen expertises opbouwen.’

 

Drempel te hoog

De decanen zijn nu bezig met een offensief om hun werk onder de aandacht te brengen bij academies en studenten. Er wordt gewerkt aan een communicatieplan om dit voor elkaar te krijgen. ‘De drempel om ons te benaderen is veel te hoog. We zijn niet goed zichtbaar’, zegt De Schepper. ‘We staan wel op de portal, maar zijn daar moeilijk te vinden. Sommige academies hebben decaneninformatie op hun Blackboardpagina staan, maar dat zou bij allemaal moeten.’ [PM]

 

Meer informatie: Bij de Centraal Informatie Centra van de verschillende vestigingen zijn folders te vinden over de decanen. Een afspraak maken kan in Breda via telefoonnummer: 076-5250550, in ’s-Hertogenbosch via 073-6295250 en in Tilburg via 013-5958112.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?