Terug naar overzicht

Toename arbeidsconflicten al gesignaleerd

Exclusief voor directies

De dienst had het probleem zelf al gesignaleerd. Volgens Van Kelle komt de stijging vooral doordat personeeladviseurs (p-adviseurs) de laatste jaren exclusief voor directies werkten en geen vraagbaak meer waren voor werknemers. ‘Daardoor werden werknemers buiten spel gezet.’

Sinds eind 2008 is daar verandering in gekomen en zijn de p-adviseurs aanspreekbaar voor beide partijen. ‘We moeten dit alleen nog breder bekend maken’, zegt Van Kelle.

Informatie over aanpak

Volgens Van Kelle is het beter om conflicten in een vroeg stadium aan te pakken en kan de p-adviseur daarbij een rol spelen. ‘Als een medewerker een probleem heeft met zijn leidinggevende, kan de p-adviseur de medewerker steunen door bijvoorbeeld informatie te geven over een bepaalde aanpak.’

Als een ruzie escaleert

Voor een deel van de conflicten gaat dat volgens de directeur werken. Escaleert een ruzie, dan kan de p-adviseur bijvoorbeeld een mediator inschakelen. Als er sprake is van fysieke klachten komt de Arbo-arts in beeld, aldus Van Kelle. Bij intimidatie of ander ongewenst gedrag zijn de vertrouwenspersonen het juiste aanspreekpunt.

Ziekteverzuim voorkomen

De P&O-dienst is bezig met een notitie over welke rollen de verschillende partijen hebben in geval van een arbeidsconflict, want dat is volgens Van Kelle nu onduidelijk. ‘Iedereen wil wel helpen, maar het is niet duidelijk wie wat doet. Daardoor duurt een conflict vaak veel te lang.’ Volgens de directeur is het belangrijk dat er snel wordt gehandeld, om ziekteverzuim te voorkomen.

Werkdruk niet het probleem

De directeur denkt niet dat de werkdruk – waarvan volgens het medewerkerstevredenheidsonderzoek veel werknemers bij Avans last hebben – de oorzaak is van de toename van het aantal arbeidconflicten. ‘Ik vermoed dat dit niet het probleem is. Ik zie vooral dat twee partijen elkaar niet begrijpen. Als er meer tussenstappen mogelijk waren geweest, dan had veel overlast voorkomen kunnen worden.’ [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?