Terug naar overzicht

Toename van arbeidsconflicten bij Avans

In 2007 waren er elf arbeidsconflicten bij Avans, in 2008 zestien. Het is onduidelijk hoeveel verstoorde arbeidsverhoudingen er in totaal bij Avans waren. De meldingen die bij bijvoorbeeld de Arbo-artsen binnenkomen, worden niet geregistreerd. Maar Arbo-arts Frank Tofield, die een woordje schrijft in het jaarverslag, meldt daarin wel dat hij in zijn spreekkamer ‘veelvuldig gemerkt heeft dat er sprake is van verstoorde arbeidsrelaties’.

Centrale registratie 

Het college vindt al langer dat er een centrale registratie voor arbeidsconflicten moet komen. ‘Dan pas heb je een goed plaatje en kun je zien waar het fout gaat en dan pas kun je ongewenst gedrag omzetten in gewenst gedrag’, meent Corina van Steenhoven, de voorzitter van het College van Vertrouwenspersonen. ‘Transparantie is belangrijk. Als je het niet weet, wil het niet zeggen dat er geen problemen zijn. Ze gaan dan juist woekeren.’

 

Regelmatig komen arbeidsconflicten bij de vertrouwenspersonen terecht die daar niet horen, omdat er bijvoorbeeld geen sprake is van ongewenst gedrag. ‘Maar er is binnen Avans geen andere onafhankelijke plek waar werknemers met hun klachten terechtkunnen’, zegt Van Steenhoven. Het college pleit daarom voor het aanstellen van een soort ombudsman voor arbeidsconflicten.

 

Ook zouden er meer mediators moeten komen, die kunnen bemiddelen als de verhoudingen tussen werkgever en werknemers niet goed zijn. ‘Eén van de vertrouwenspersonen heeft nu die functie, maar we willen er graag nog één. Ook zou inzichtelijker moeten worden waar er bij Avans nog meer mediators rondlopen.’

 

Disloyaal 

Hoe het komt dat er meer arbeidsconflicten waren in 2008, kan Van Steenhoven niet precies zeggen. Ze denkt dat de werkdruk er debet aan is. ‘Je hoort dan dat werknemers onder druk worden gezet om meer uren te maken. Als ze dit niet willen en hen wordt verteld dat ze disloyaal zijn, kan dat een gevoel van onveiligheid oproepen.’ Ook directiewisselingen en organisatieveranderingen kunnen volgens de voorzitter zorgen voor onrust en werknemers een ‘onveilig’ gevoel geven.

 

Naast arbeidsconflicten kwamen er nog andere meldingen bij de vertrouwenspersonen binnen. Inclusief de arbeidsconflicten waren er vorig jaar 36 meldingen Daarvan waren er 14 van studenten en 22 van medewerkers. In vier gevallen was er sprake van verbaal geweld, twee keer ging het over discriminatie, één keer over fysiek geweld, drie keer over pesten, één keer over seksueel misbruik, twee keer over seksuele intimidatie en één keer over intimidatie in het algemeen. Vijf gevallen zijn als ‘overig’ gekenmerkt. Het kan dan gaan om machtsmisbruik of stalken.

 

Meer meldingen in Breda

Opvallend is dat er in Breda veel meer meldingen waren dan in Den Bosch en Tilburg. In Breda 28, in Den Bosch 4 en in Tilburg 3. ‘In Breda bestaan wij al langer en weten werknemers ons misschien beter te vinden. Den Bosch en Tilburg zijn ook kleiner, waardoor problemen misschien eerder onderling worden opgelost’, noemt Van Steenhoven als mogelijke verklaringen. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?